پیام فرستادن
CREATOR (CHINA) TECH CO., LTD
صفحه اصلی
>

چین CREATOR (CHINA) TECH CO., LTD sitemap

پیام بگذارید
موارد
Products

غوطه کارت خوان

موتوری کارت خوان

RFID کارت خوان

قرار دادن کارت خوان مغناطیسی

IC کارت خوان نویسنده

خودپرداز کارت خوان

کیوسک کارت خوان

کارت خوان ترکیبی

RFID کارت ضسبنسرس

ضسبنسرس کارت مغناطیسی

ضسبنسرس کارت هوشمند

تلوان ماشین آلات بیل پذیرنده

کیوسک بیل پذیرنده

اسکنر کارت شناسایی

دماسنج تشخیص چهره

تلگراف شخصی سازی کارت

دوربین کیوسک

1 2 3 4 5 6 7 8